ดูรายละเอียดนิเวศป่าไม้ดูรายละเอียดนิเวศเกษตรกรรมดูรายละเอียดนิเวศแหล่งน้ำดูรายลเอียดนิเวศเมืองและชุมชมดูรายละเอียดนิเวศอุตสาหกรรมดูรายละเอียดนิเวศชายฝั่งทะเล
  วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ำบางปะกงได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม   
  หมายเหตุ   

          1.  หลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนถ้ายังกรอกข้อมูลไม่ครบตามเงื่อนไขจะขึ้น * ด้านหลังข้อความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
          2.  สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดได้ และสามารถขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมได้
          3.  หากต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Admin (Email : benjawan.l@onep.go.th)รหัสผู้ใช้:  
รหัสผ่าน:  
รหัสผ่าน(ใส่อีกครั้ง):    
ชื่อ:  
นามสกุล:  
เพศ:            
ตำแหน่ง:  
หน่วยงาน:  
เทศบาล:  
อำเภอ:  
จังหวัด:  
อีเมลล์:  
เบอร์โทรศัพท์:  
เบอร์มือถือ:
เบอร์แฟกซ์:
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรที่เห็นในภาพ:

    
 
  
    
 เข้าสู่ระบบ 
ชื่อผู้ใช้   : 
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ออกจากระบบ
 
  วันที่ปรับปรุง :  25/12/2552
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 64401
 
Website น่ารู้
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
เปิดโปงขบวนการตัดไม้ ป่าสงวนแควระบม
เรื่องเล่าจากราวป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อ : กลุ่มงานประสาน 3
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1
ซอยพิบูลวัฒนา 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656500 ต่อ 6738 โทรสาร 022656562